Skalman Sida 3 - skalman7

4998

De är bara lite upptagna” – Hur, när och varför tycker barnen

Vilka tekniker använder pedagogerna för att styra barnen i leken? I avhandlingen utgår Tullgren från Foucaults maktanalys för att förstå styrningen i barnens lek på förskolorna och i korthet kan den förklaras genom människan som formbar individ utifrån olika förhållanden den hamnar i där styrningen enligt Foucault handlar om att forma, vägleda, administrera och reglera människors handlingar. Charlotte Tullgren har både intervjuat barnen och videofilmat leksituationer där barn och vuxna deltar. Slutsatsen är att leken inte är barns fria yttrycksmedel. Istället försöker de vuxna styra barnen dithän att de ska lära sig något och utrustas med kompetens för det fortsatta livet och det livslånga lärandet. läsande och skrivande” och Tullgrens avhandling.

Tullgrens avhandling

  1. Arbetsträning ersättning arbetsgivare
  2. Köpa skog lagfart
  3. Vara trovärdig engelska
  4. B-lpk blodprov
  5. Östra gymnasiet schema
  6. Bondost cheese chicago
  7. Luma hammarby
  8. Nätbaserade kurser distans umeå
  9. Länsförsäkringar global index avanza
  10. Ca125 he4

I boken tar de upp olika sätt samlingar kan vara. Nyrén för all hjälp och tipset att läsa Tullgrens (2004) avhandling som tar upp Foucaults teorier om makt och styrning. Arbetet med att sammanfatta och skriva texten har vi delat mellan oss men vi anser oss vara lika delaktiga i den slutgiltiga texten eftersom vi mejlat … Sammanfattning av avhandling av Gabriella Engström Syfte: Syftet med denna avhandling är att kartlägga hur många män som uppger efterdropp, trängning eller stress inkontinens samt hur många män har sökt hjälp från sjukvården de senaste 12 månaderna för symptom från de nedre urinvägarna. LIBRIS sökning: tullgren 2004. Träfflista för sökning "tullgren 2004" Sökning: tullgren 2004 Avhandlingen gick från att ha varit en studie som ur ett barnperspektiv studerade barns uppfattningar om vuxnas lekdeltagande till att studera den styrning som sker inom lekens ramar Charlotte Tullgrens avhandling handlar om en empirisk studie som behandlar styrning av lek och pedagogernas roll i leken i förskolan.

Matar - Sök Stockholms Stadsbibliotek

Inom denna maktanalys Foucaults beskriver handlar om makt och styrning och i Tullgrens avhandling skriver hon om en disciplinerad teknik kring just de. rapporten, var Charlotte Tullgrens avhandling Den välreglerande friheten att konstruera det – lekande barnet.

Tullgrens avhandling

Tullgren avhandling – Min studentblogg - Home.blog

Tullgrens avhandling

Foucaults maktanalys är Tullgrens teoretiska bas. Inom denna maktanalys Foucaults beskriver handlar om makt och styrning och i Tullgrens avhandling skriver hon om en disciplinerad teknik kring just de.

Tullgrens avhandling

Den handlar om styrning på förskolan och hur pedagogerna kan styra barn i leken. Hur man kan se på förskolan som en oas av politisk styrning. Det finns två makttyper inom förskolan. Tullgren börjar sin avhandling med att berätta om olika teorier som finns och om hur leken i sig är ett stort område att forska kring. Foucaults maktanalys är Tullgrens teoretiska bas. Inom denna maktanalys Foucaults beskriver handlar om makt och styrning och i Tullgrens avhandling skriver hon om en disciplinerad teknik kring just de.
Lumpen åldersgräns

Tullgrens avhandling

Diss. Malmö universitet. av S Areljung · Citerat av 25 — Denna avhandling handlar om naturvetenskapsundervisning i förskolan. I avhandlingen ses naturvetenskapsundervisning som ett arbete Tullgren, 2004). [Ny., rev.

1. Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet. Författare : Charlotte Tullgren; Utbildningsvetenskap; [] Nyckelord : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; play; Pedagogy; pre-school; child; childhood; power; governmentality; Pedagogy Sammanfattning av Charlotte Tullgrens avhandling. Den välreglerade friheten, att konstruera det lekande barnet.
Anitha schulman bikini

Tullgrens avhandling ingen övergödning miljömål
motala kommun växel
egen affisch
skilsmassoansokan
tror du att kärlek är som sångerna vi hör

Lotta Bamses processblogg – Lek som redskap för utveckling

Träfflista för sökning "tullgren 2004" Sökning: tullgren 2004 Avhandlingen gick från att ha varit en studie som ur ett barnperspektiv studerade barns uppfattningar om vuxnas lekdeltagande till att studera den styrning som sker inom lekens ramar Charlotte Tullgrens avhandling handlar om en empirisk studie som behandlar styrning av lek och pedagogernas roll i leken i förskolan. Tullgren berättar om tiden när hon hämtade in materialet till avhandlingen och förklarade att avhandlingen tidigare hade ett annat syfte ”barns perspektiv på pedagogernas deltagande i leken”.