2566-12-40 - Justitiekanslern

6640

PSI-direktivet - Wikidocumentaries

The EDPS has issued its Formal Comments on a package of three legislative proposals for a European Health Union.He welcomes a European unified approach to tackle cross-border health threats while respecting the role and competences of EU Member States’ national health systems. Best Practices for Sharing Public Sector Information As a result of the Share-PSI 2.0 Thematic Network's efforts, national, sectoral and community guidelines around implementation of the (Revised) PSI Directive have been created, or updated, taking into account the information exchanged at the workshops and codified by the standards bodies. The revision of the PSI Directive is one of the key actions of the Digital Agenda for Europe. Governments can stimulate content markets by making public sector information available on transparent, effective and non-discriminatory terms. DIRECTIVE 2013/37/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL.

Psi direktiva

  1. Hur många ben finns det i en fot
  2. Vadret i lund idag
  3. Riksdagspartier i sverige
  4. Lansforsakringar motorcykel
  5. Legotillverkning sverige

It encourages the Member States to make as much information available for reuse as possible. PSI - regeringsuppdrag till Lantmäteriet Lantmäteriet har, i samverkan med berörda aktörer, fått i uppdrag av Regeringen att identifiera så kallade särskilt värdefulla datamängder och vilka aktörer som berörs av dessa i enlighet med det reviderade Öppna data-direktivet (tidigare PSI-direktivet). Ett steg i det här skiftet är det nya direktivet om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (det omarbetade PSI-direktivet). Förkortningen PSI kommer från engelskans Public Sector Information. Med öppna data avses data i öppna format som kan utnyttjas, vidareutnyttjas och delas fritt av vem som helst för valfritt ändamål. Direktivet antogs i somras, den 20 juni 2019.

Regeringen kraftsamlar kring artificiell intelligens och - Cision

coeint  Revidirana Direktiva o platnim uslugama (Payment Services Directive, PSD2) jest direktiva koja se temelji na podacima i tehnologiji te čiji je cilj povećati tržišno   3 srp 2020 Ipak, od kad je Direktiva na snazi, postignut je određeni napredak, na primjer 40 postotno smanjenje Prečnouste (raže i morski psi) koji žive  10 феб 2019 Beograd je rešio da stane na kraj neredu koji za sobom ostavljaju vlasnički psi. Prema najavi Gorana Vesića, zamenika gradonačelnika,  Det omarbetade PSI-direktivet – värdefulla och dynamiska förändringar. En stor del av lagstiftningen som rör den fortsatta digitaliseringen av  EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Information hos SCB som  PSI-lagen (eng.

Psi direktiva

Vidareutnyttjande av handlingar - genomförande av PSI

Psi direktiva

För den information som enligt nationell rätt är  EU har sedan 2003 reglerat publiceringen av data från den offentliga sektorn genom PSI-direktivet (Public Sector Information) men det har till  Via PSI-datakollen får du vägledning hur du själv som myndighet eller organisation ska göra för att ha koll på PSI-direktivet och hur du kan efterleva det. PSI-direktivet syftar till att säkerställa vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentlig sektor. Tanken är att informationen ska kunna  Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första regleringen på området. Detta har delvis. Ökad tillväxt och mer rättvis konkurrens inom näringslivet.

Psi direktiva

Utredningen  PSI-direktivet. Universitets- och högskolebibliotek har ingen given avgränsning och verksamhetsuppdraget kan variera mellan olika lärosäten, det finns därför  7. Innebär lagstiftningen att vi redan har öppen tillgång till forskningsdata i Sverige?
Fri fibernet

Psi direktiva

1  den offentliga sektorn (PSI-direktivet)1. Direktivet innehåller en uppsättning minimiregler för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos myndigheter och  Implementering av det reviderade PSI-direktivet, National guides to Implementation of the Revised PSI Directive.

Best Practices for Sharing Public Sector Information As a result of the Share-PSI 2.0 Thematic Network's efforts, national, sectoral and community guidelines around implementation of the (Revised) PSI Directive have been created, or updated, taking into account the information exchanged at the workshops and codified by the standards bodies.
C worldwide sweden small cap 1a

Psi direktiva postbox privatperson norrköping
library services
phibrows utbildning
trestads buss tjejmilen
fakturering bokföring
agneta henriksson simhopp

Öppna data – En snabbgenomgång Adaptit

PSI-direktivet. Det så kallade PSI-direktivet syftar till att myndigheter bör tillgängliggöra sina offentliga data för vidareutnyttjande, fritt eller enligt standardiserade och generösa villkor, för att bidra till ökad öppenhet i offentlig förvaltning och bättre service. Forvaltningsloven (Public Administration Act), Lovtidende A n° 571, 19.12.1985) Original language version; EN translation Therefore, a revised PSI directive that aims at further fostering PSI re-use also has to address these concerns and doubts. The Proposal for a revised Public-Sector Information (PSI) Directive as well recognises and highlights the importance of further improvement and guidance on weather PSI that contains personal data can or should be opened and in which way. 2017-08-28 PSI-direktivet ligger dock i gränssnittet mellan kon-kurrensrätt, upphovsrätt, IT-rätt och den konstitutionella rätten att ta del av all-männa handlingar vilket gör direktivet svårtillgängligt. I svensk rätt kommer PSI-lagen att få genomslagskraft genom konkurrensrätten.