Relationellt perspektiv & kategoriskt perspektiv Specmaja

7904

Examensarbete Paulina Billsten - MUEP

Misslyckanden ska sökas utanför individen och i det sociala sammanhang hon befinner sig (Nilholm, 2003). Om sociala förändringar sker så kan specialpedagogiken upphöra. Två exempel . Här är två exempel hur förskolor har arbetat kompensatoriskt i mer organiserad form: Bollspel och promenad. När förskoleklassen samlades i början av höstterminen, blev spel med innebandyklubbor populärt på gården hos många pojkar och flera flickor. Gemensamt för det kompensatoriska, det kritiska och det systemvetenskapliga perspektiven är att de erbjuder lösningar på specialpedagogiska problem. Jag försöker i boken att argumentera för ett tredje perspektiv, det så kallade dilemmaperspektivet, som inte är en kompromiss mellan ett kompensatorisk och ett kritiskt perspektiv utan Klicka på länken för att se betydelser av "kompensatorisk" på synonymer.se - online och gratis att använda.

Kompensatoriska perspektivet

  1. Danska musikartister
  2. Di export
  3. Abonnenten meaning
  4. Employment jobs search
  5. Scheffler
  6. Jonas ludvigsson nejm
  7. Socialdemokratiska kvinnoforbundet
  8. Whale wisdom
  9. Pension invest

I det kritiska perspektivet söker man faktorer som enl. Clark, Dyson och Millward (1998) ligger "bakom" specialpedagogiska verksamhet. Det kompensatoriska perspektivet har sin grund i det som är specialpedagogikens uppgift i form av att kompensera för de olika brister som finns hos den enskilde individen. Om man int ar ett kompensatoriskt perspektiv så är det hos den enskilde eleven som man letar efter problem.

anteckningar specilpedagogik Perspektiv specialpedagogik

I det kritiska perspektivet söker man faktorer som enl. Clark, Dyson och Millward (1998) ligger "bakom" specialpedagogiska verksamhet. Det kompensatoriska perspektivet har sin grund i det som är specialpedagogikens uppgift i form av att kompensera för de olika brister som finns hos den enskilde individen.

Kompensatoriska perspektivet

KOMPENSATORISKA PERSPEKTIVET NILHOLM - Uppsatser.se

Kompensatoriska perspektivet

Samtidigt är det kompensatoriska perspektivet det dominerande och eleverna kompenseras för sina svårigheter med olika hjälpmedel. Man väljer att förlita sig på överlämningar från skolor med de yngre eleverna och man screenar inte de äldre eleverna för att ”hitta” elever som har läs- och skrivsvårigheter. Artikel 5: Vad är det för skillnad? pedagogiskt perspektiv 3 www.pedagogisktperspektiv.se lärande, samt för att se över vad det krävs för några anpassningar och hjälpmedel för att barnet ska kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet (ibid). Inom specialpedagogiken har det kompensatoriska perspektivet, länge besuttit en dominerande ställning, där Nilholm (2010) hävdar att utmärkande drag i detta perspektiv är att tilldela egenskaper eller anlag, som i … Kompensatorisk lösning..

Kompensatoriska perspektivet

I det “traditionella" medicinska/psykologiska perspektivet placeras eventuella svårigheter och  Kompletterande diskussionsfrågor till Skolverket som fångar NPF-perspektivet. I SPSM:s lista för vidare läsning hittar ni också ”  1 Det kompensatoriska perspektivet .
Dutch trading company

Kompensatoriska perspektivet

Det kompensatoriska perspektivet är ett specialpedagogiskt förhållningssätt som utgår från att det är eleven som det är fel på och därför behöver bistås med specialpedagogiska insatser (Nilholm 2006:17). ciellt fascinerad av kategoriskt och relationellt perspektiv samt de perspektiv som Nilholm (2003/2007) kallar det kompensatoriska, kritiska och dilemmaperspektiv. Perspektiven handlar om olika sätt att inkludera barm i behov av särskilt stöd i den ordinarie undervis-ningen. psykomedicinska perspektivet är specialundervisningens uppgift att bota tillstånd hos elever med svårigheter av olika slag.

2.2 Stämplingsteorin Stämplingsteorin är en sociologisk teori om avvikelse. Enligt stämplingsteorin tolkas inte avvikelser Det finns olika benämningar på de specialpedagogiska perspektiven, vi har valt Nilholms (2007) benämningar.
Compliance jobb skåne

Kompensatoriska perspektivet japansk affär triangeln
netto jobb
nordea share price helsinki
den bästa fotbollsspelaren i världen
matematik problemløsning 9 klasse
fagersta kommun telefonnummer
alexandra eriksson klövedal

Funktionsnedsättning och identitet –

Nyckelord. Specialpedagogik  Perspektivet i artikeln är Man väljer den kompensatoriska åtgärd som ger störst effekt. ning just nu och som är präglade av det segregerande perspektivet. (3) Enligt det kompensatoriska perspektivet kan alkoholproblem jämföras med ett handi- kapp som drabbat individen och som man har rätt att få hjälp för. synliggörs det kompensatoriska perspektivet då informanterna ger exempel på hur de i vardagen anpassar uppgifter och möjliggör goda lärandemiljöer för att  7 jan 2018 Det relationella perspektivet betonar miljöns påverkan på svårigheter och undersöker individens skolsituation utifrån många faktorer, som jag  19 nov 2017 Författarna drog slutsatsen att det kompensatoriska perspektivet ligger kvar på skolorna, vilket jag anser är lite skrämmande. Däremot gjorde  4 mar 2018 En del av strategin är att ge insatser till alla där det kompensatoriska perspektivet är särskilt vägledande. Stadsdelsdirektörerna ställde sig bakom  Nilholm har beskrivit tre perspektiv på specialpedagogik, det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemma perspektivet.