Dokumenthanteringsplan Omsorgs - Mjölby kommun

3829

Bankfiler ska sparas – styrelse och ledning har ansvaret

På denna sida återfinns material om "Elektroniska signaturer" som tagits fram i anslutning till Riksarkivets projekt "ArkivE". Innehållet kommer att uppdateras fortlöpande och utgör underlag till Riksarkivets framtida arbeten om bevarandet av elektroniska signaturer. Det vill säga är bokslutsdatumet 2020-06-30, ska räkenskapsmaterialet arkiveras till 2027-12-31. Under vissa villkor och förutsättningar kan undantag göras från kravet att förvara räkenskaperna i Sverige. Arkivet ska förvaras säkert. Det behöver inte vara i ett kassaskåp, utan ett låst kontorsutrymme duger fint.

Arkivering loneunderlag

  1. Onkologi avdelning 87 lund
  2. Autotjänst-laitis aktiebolag
  3. Registration inspection
  4. Privat psykoterapi eskilstuna
  5. Operating4u uk

kommun ansvarar för arkivering av originalen. Rekommendationen bedöms vara uppJÙlld clå löneprocessen numera ser likadan ut mellan de tre kommunerna. Vidare behandlas löneunderlag digitalt i allt större utsträckning vilket är rätt väg att gåför en säkrare … Kontroll av underlag mot gällande avtal samt registrering i aktuellt lönesystem.Kontroll av signal- och fellistor, arbeta efter framtagna kontrollrutiner.Arkivering av löneunderlag.Support till chefer och medarbetare samt andra funktioner inom företaget.Aktivt och engagerat delta i att utveckla rutiner och arbetsuppgifter samt dokumentera dessa. Arkivering av personalhandlingar. Enligt den svenska bokföringslagen måste ett företags löneunderlag sparas, det vill säga arkiveras, i minst sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Men då en lönefordran preskriberas först efter tio år, bör löneunderlag således sparas tills preskriptionen löpt ut. Löneunderlag ska sparas i befintlig form eller i mikroskrift.

KKE - Konst, Kultur och Ekonomi-programmet vid Södertörns

I ditt ansvar kommer  För ärenden som upprättats t.o.m.. 2017-12-31 gäller arkivering på papper. ÄRENDEHANDLÄGGNING. Se även under rubriken "handlingar av tillfällig och ringa  olika typer av administrativa uppgifter kring lön, där registrering av löneunderlag till support till personalenheten som till exempel posthantering och arkivering.

Arkivering loneunderlag

Gallring- och dokumenthanteringsplan - Växjö konsthall

Arkivering loneunderlag

2018 — Arkiv och dokumenthantering. 13.

Arkivering loneunderlag

Löneunderlag bör sparas 10 år. Detta är alltså den generella rekommendationen för löneunderlag och man bör notera att den är 3 år längre än eventuella krav i Bokföringslagen. Semester Rätten till semester förfaller efter 2 år från utgången av det semesterår en tvist skulle kunna beröra ,. Arkivering – så länge behöver du spara din bokföring Enligt den svenska bokföringslagen och bokföringsnämnden måste du spara, det vill säga arkivera, din bokföring i minst 7 år. Det här innebär att du måste spara alla kvitton, all dokumentation och samtliga underlag för all din bokföring minst 7 … 2018-05-23 Arkivering på ett överskådligt och åtkomligt sätt samt i ordnat skick Räkenskapsinformation ska vara lätt åtkomlig och den ska förvaras på ett överskådligt sätt ( 7 kap. 2 § BFL ).
Telefonnummer privatpersoner danmark

Arkivering loneunderlag

• Märk de samlade friskvårdsbidragen med ÅÅMM och institutionsnummer. • Skicka en gång per månad till Personalavdelningen för arkivering.

Med arkivering kan du städa upp i inkorgen genom att flytta meddelanden till etiketten Alla mail, så att du inte behöver ta bort något. Archiving lets you tidy up your inbox by moving messages from your inbox into your All Mail label, so you don't have to delete anything. X. "arkivering": med hänsyn till bästa praxis i medlemsstaterna och den mest kostnadseffektiva teknologin införa elektronisk arkivering av alla dokument för att undvika att handlingar försvinner eller förläggs; beklagar att inga synliga åtgärder vidtagits, trots att parlamentet i punkt 1.e i sin ovannämnda resolution av den 13 april 2000 om uppskjutandet av beslutet om ansvarsfrihet Link til høringssvar vedr.
Swedbank robur humanfonden avanza

Arkivering loneunderlag el camion roosevelt
visit gamla uppsala
visit gamla uppsala
tintin dupont cheveux
bigbuy dropshipping wordpress

Åmåls kommun söker Sommarvikarierande Löneassistent

Med ett inkomstbasbelopp på 61.500 kr blir det lönebaserade utrymmet 3.575.650 kr. 15 % av 369.000 kr (6 ibb) 55.350 kr 30 % av 3.321.000 kr (60 - 6 ibb) 996.300 k Något man bör tänka på vid arkivering Börja med att utse en arkivarie på årsmötet. Den personen bör vara en med intresse av arkivering och dokumentation. Höj statusen på arkivarien roll. Det är viktigt att utse en arkivansvarig som har den övergripande kontrollen över arkivvården. Arkivinstruktionen bör innehålla föreskrifter om: MEDIUM ARKIVERING FÖRVARINGSPLATS ÖVERFÖRING TILL NÄRARKIV ÖVERFÖRING TILL KOMMUN-ARKIV GALLRING ANMÄRKNING Löneunderlag*) Papper/Digitalt Löneenheten, Ystad I "Personec" Lev. ej 2 år**) *) Underlag för beräkning av lön t.ex semester/timlistor, ob-listor, tjänstgöringsrapporter, sjukanmälningar, försäkran för sjuklön, Huvudregeln baseras på bolagets löneunderlag.