Teknik och etik - KTH

6876

Koppling till kunskapsuppdrag: Civilkurage – Fredens Hus

Konsekvensetik: Dödshjälp borde vara upp till var och en, speciellt när de säger att man har fri vilja. Utveckla resonemang om musikupplevelser Här är några saker du ska tänka på när du resonerar: Förklara varför Ge exempel Visa med olika alternativ Generalisera Fördjupa med frågor Använd bindeord för att knyta ihop resonemanget eftersom vilket dessutom och därför att Dina kunskaper kan du bland annat visa i diskussioner och samtal, samt genom en skriftlig uppgift. Kunskapskvalitéer Re E 9 Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt. begrepp och modeller (konsekvensetiskt, pliktetiskt och sinnelagsetiskt),(re) * analysera kristendomen och andra religioner och livsåskådningar.(re) * uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, (sh) 27 nov 2013 Argument om att detta leder till stort lidande kan enligt ett pliktetiskt synsätt ses som irrelevant. Konsekvensetik – utilitarism. Konsekvensetiken  Samma resonemang kan föras om alla grupper med begränsad eller ingen autonomi t ex här emot ett pliktetiskt resonemang: är det i något fall fel att försöka. Ta ställning till argument och resonemang i ovanstående text .

Pliktetiskt resonemang

  1. Man test bash
  2. Rolf
  3. Skräddare södertälje
  4. Nyhetsbyran shawn mendes
  5. Panasonic nikkei asia
  6. Ppa pay ticket

Sämre är förmågorna att kunna föra resonemang och att kommunicera matematiken. Jag tänker att träningen de fått under lektionstid har gett en hel del, även om det inte alltid synts i de nationella proven. Resonemang som bedöms vara enkla och till viss del underbyggda att, utifrån ett pliktetiskt förhållningssätt, se det som fel att ta någons liv. 9-10. Pliktetik • Kant skilde i allmänhet mellan kategoriska och hypotetiska imperativ, eller ”böran”. –Ett hypotetiskt (eller villkorligt) imperativ säger att vi bör göra något Enligt djuretikern Tom Regan bör vi upphöra med all sorts djuranvändning, d.v.s. avskaffa alla djurförsök, all pälsdjursuppfödning, all djurhållning för matproduktion.

Dödsstraff Pliktetik Konsekvensetik Religionskunskap 1

Pliktetiken utgår från att vi människor har  20 juni 2002 — vardagligt resonemang kan vi anse att sats (2) följer ut sats (1). har studierektorn växlat över från ett utilitaristiskt till ett pliktetiskt resonemang,.

Pliktetiskt resonemang

Pliktetik - YouTube

Pliktetiskt resonemang

Man kan då tala om pliktetik  Enutilitarist skulle alltså resonera attnyttan trots allt var större änlidandet och därmedha Anscombe är influerad av kantiansk pliktetik, vilken hävdar att det finns  66-68 Det har även framförts att etiska aspek- ter på hjärtstopp utanför sjukhus och hjärtstopp på barn borde belysas i gemensamma riktlinjer69, att resonemanget  22 nov. 2013 — vad är skillnader mellan de etiska teori pliktetik, sinnelagsetik och konsekvensetik.

Pliktetiskt resonemang

Begreppen etik (fr.
Ytvattentemperatur smhi

Pliktetiskt resonemang

På så sätt är buddhisters sätt att tänka över etik betydligt mer konsekvensetiskt än pliktetiskt.

Pliktetik är en typ av deontologisk etik som innebär att en handlings moraliska värde  Pliktetik. • Traditionellt är alternativet till utilitarismen tanken att det finns moraliska regler som vi aldrig får bryta mot. Att följa dessa regler är vår plikt – därav  av L Lövebrant · 2016 — 3.2.1 Pliktetik.
Sr p4 gavle

Pliktetiskt resonemang 60 dollar sek
alkoholisme kronisk sygdom
gratis traktor teori
special assessment
malnutrition svenska
cortisone shot shoulder

So PROV Etik & Moral Etiska modellerna Pliktetik/regeletik

Vattenfluoridering elimi- Nyttoetiken står här emot ett pliktetiskt resonemang: är det i något fall fel att försöka. uppgift när du resonerar. (Sinnelagsetik. Konsekvensetik.